Kadın Konusu

Hayat Anlam Katanlar Derneğinin kadın konusuna bakış açısı nedir?
Kadın yaratılmış iki çiftten biridir. Her ikisi de hayatta işlerini görebilecek yetenek ve özelliklerle donatılmış ve insan bu iki cinsten çoğalmıştır.
Zamanla kültürler oluşmuş ve bu kültürlerin etkisiyle kadın ve erkeğe değişik roller biçilmiştir. Kimi toplumlar ataerkil iken, kimi toplumlar anaerkil olmuşlar.Bazen tanrıçalar kadından seçilirken; bazen de kadın insandan bile sayılmamıştır.


Modernizm bir çok hususta olduğu gibi kadın hususunda da hakkı yerine teslim edemedi.
Ne çağdaş kültürlerde ; ne de ilkel toplumlarda kadın konusunda istenen kemale varılamadı.


Peki bunun sebebi nedir?
Bunun sebebi , kadın ile erkek arasında fark yaratma çabasıdır. Oysa ki fark yoktur farklılık vardır.
Çoğu kültürlerde kadın duygunun- erkek gücün simgesi gibi gösterilir. Oysa ki Allah Yusuf Kıssasında şefkat duygusunu baba Yakup as üzerinden işler. Saba Melikesi üzerinden de sağduyulu-güçlü yönetici kadın profili çizilir.


Zira hem akıl hem de duygu, her iki cinse de verilmiştir.
Toplumlar kadının “asli görev”inin annelik ve eş olmak olduğundan bahsederler. Bu zaten fıtrattandır. Ancak hayatı boyunca anne ve eş olamamış kadına ne görev düşecek? Ya da tıp-fizik-kimya zekasına sahip kadına asli ve yedek görev tanımlaması yapılırken zekasını ve aklını göz ardı mı edeceğiz?


Dikkatsizce kullanılan “Kadın sorunu “ terkibini de kabul etmiyoruz. Çünkü kadın sorun değildir. Eğer bir yerde kadın sorunundan bahsederseniz orda medeniyet sorunu dolayısıyla insanlık sorunu var demektir.


Bunun en güzel örneği İfk Hadisesidir:
Hz Aişe Allah Resulü ile Tebük seferine çıkmıştı ve bir münafığın zina iftirasına uğradı. Nur Suresi 11. Ayette iftirayı atan münafıklar azarlanırken, 12. Ayette müminler uyarılmıştır. Yani fatura Aişe ye, değil toplumun tamamına kesilmiştir.
Şöyle denmemiştir: “Aişe nin Tebük seferinde ne işi vardı, evinde otursaydı bu olay çıkmazdı? “
Daha sonra Hz Ebu Bekr . kızı Aişe ye , Hz Resul e teşekkür etmesini söyledi. Hz Aişe nin cevabı şu idi :” Ben, beni aklayan Allah a teşekkür ederim.”
Oysa ki Resul bu olay boyunca Hz Aişe den hiç yüz çevirmemişti, ona iyi davranmıştı.
Ey Kadın! Onurunu nerede arıyorsun?
Doğu kadın hususunda sınıfta kaldığı gibi batı da bu konuda yeterince sabıkalıdır. Hatta kadını erkeğin karşısına koyan batıdır.
Batıda kadının bedeni sömürüldü.
Doğu da kadının duyguları sömürüldü.
Kadın hakları, toplumların medeniliği ile doğru orantılıdır.
Kadının mutluluğu , sadece alenin değil toplumun mutluluğunun ana kapılarındandır.


Bu yönleriyle Hayata Anlam Katanlar Derneği olarak kadın hususunda hassasiyetlerimiz ve önceliklerimiz mevcuttur.
Tüm kadınların ve çocukların savaşsız ve kavgasız bir dünyaya kavuşmaları dileğiyle .

Hayata Anlam Katanlar Derneği Yönetim Kurulu