trende
trende

Çocuk Güvenliği Davranış Kuralları

Anasayfa » Çocuk Güvenliği Davranış Kuralları

ÇOCUK GÜVENLİĞİ DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

1.Yaşı, cinsiyeti, dili, dini, görüşü veya milliyeti, etnik veya toplumsal kökeni, statüsü, sınıfı, kastı, cinsel yönelimi veya başka herhangi bir kişisel özelliğinden bağımsız olarak, çocuklara saygıyla ve eşit davranır.
2. Yaşlarını ve olgunluk düzeylerini dikkate alarak çocukları kendilerini ilgilendiren konularda kararların verilmesinde rol almaları için destekler.
3. Çocukların sorunlarını paylaşılabilmesi ve tartışılabilmesine olanak sağlayacak ortamı yaratır. Çocukların aileleri, toplulukları, çalışanlar, gönüllüler ve ortak kuruluşların temsilcileri ile güvenli ortamda iletişim kurmasını destekler.
4. Çocuklar ve aileleri için güvenli bir ortam yaratmayı taahhüt etmiş bir ekibin parçası olduğunu hatırlar ve kültürel duyarlılıklara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun görevlendirme yapmaya dikkat eder.
5. Çocukların gözetimini sağlarken olumlu ve şiddet içermeyen davranışlarda bulunur.
6. Çocukları içinde bulundukları toplumda, yetişkinlerle ve birbirleri ile açık şekilde konuşmaya teşvik eder.
7. Çocukları ve içinde bulundukları toplulukları, çocuklar için endişe verici bir durumu bildirme hakları ve bu endişelerini nasıl dile getirebilecekleri konusunda bilgilendirir.
8. Çocukları kendilerini daha iyi koruyabilmeleri için güçlendirir.
9. Bir çocukla baş başa kalması gereken durumlarda başka bir yetişkinin de o ortamda bulunmasını sağlar veya görünür olmaya çalışır.
10. Çocuğun özerkliğini korumaya çalışır. Bir çocuğun kendisi için yapabileceği şeyleri onun yerine yapmaz.
11. Aktivite planlarını ve çalışma alanını çocuğun yaşını ve gelişimini dikkate alarak, çocuğa verebilecek olası zararı en aza indirecek şekilde organize eder, güvenli programlama yapar.
12. Çocuklar, aileleri ve topluluklara dair bilginin gizli kalmasını garanti altına alır.
13. İyi örnek oluşturacak şekilde davranır. (Sigara içmekten, meslektaşlara saygısızlık etmekten vs. kaçınır)
14. Bir çocuğun görüntüsünü, söylediklerini, hikâyelerini, geçmişini kaydetmeden veya kullanmadan önce, çocuktan ve yasal vasisinden bu görüntü ve bilgileri nasıl kullanılacağını açıklayarak izin alır.
15. Çocuğun kendini alçaltıcı veya cinsel çağrışımlar yaratan pozlar vermemesini sağlar.
16. Hayata Anlam Katanlar Derneği Çocuk Güvenliği Politikası ile ilgili herhangi bir endişesi veya sorusu olduğunda birim yöneticisi ile paylaşır veya Hayata Anlam Katanlar Derneği Geribildirim ve Şikâyet Mekanizmasını kullanır.

YÖNETCİLERİMİZİN, PERSONELLERİMİZİN VE GÖNÜLLLÜLERİMİZ UYMASI GEREKEN KURALLAR

1.18 yaşından küçük biriyle herhangi bir cinsel ilişkiye girmez. Rıza için yasal yaş, kanunlar ve yerel gelenekler, çocuğun yaşı konusunda yanılmış olmak bunun için mazeret olamaz.
2. Cinsel ya da başka tür lütuflar karşılığında para, iş, mal, hizmet veya insani yardım vermez. Çocuğu aşağılayıcı, alçaltıcı ve istismar edici hiçbir davranışta bulunmaz.
3. Çocuklara uygun olmayan, onları tahrik edecek, taciz edecek, alçaltacak veya kültürel pratiklerine saygısızlık edecek şekilde dokunmaz. Bu tarzda konuşmaz ve yorumda bulunmaz. Çocuğun özgüvenini ve özdeğer duygusunu olumsuz etkileyecek şekilde davranmaz.
4. Çocuğun emeğini sömürmez. (Ev işi veya angarya işler yaptırmaz)
5. Çocuklara ayrımcılık yapmaz. Birini diğerinden önemli tutarak ya da dışlayarak eşit ve adil
olmayan şekilde davranmaz.
6. Çocuğu veya akrabalarını evine davet etmez. Çocukla ve/veya ailesiyle profesyonel sınırların dışında kabul edilebilecek bir ilişki geliştirmez. Aynı toplulukta yaşadığı ve çalıştığı çocuklarla aile ilişkileri, sosyal ve topluluktaki yaşamında bir araya geldiği durumlar bunun dışındadır.
7. Yöneticisinin önceden yetki verdiği durumlar dışında ve çocuğun güvenliği için kesinlikle gerekli
olmadığı sürece, bir çocukla yalnız kalacak şekilde seyahat etmez veya bir yerden bir yere götürmez.
8. Bir kriz sırasında çocuğun iyiliği acil müdahale gerektirmediği sürece, çocuğun yalnız olduğu hiçbir eve veya çadıra girmez.
9. Çocuklarla çalışırken alkol veya uyuşturucu etkisinde olmaz.
10. Yöneticisi istemediği ve talimat vermediği müddetçe, çocukların fotoğrafını veya videosunu çekmez.
11. Çocukları gösteren pornografi seyretmez, yayınlamaz, üretmez ve paylaşmaz. Çocuklara pornografik malzeme göstermez.
12. Cinsel sömürüye uğramış, insan ticareti veya istismar mağduru, kanunla ihtilafa düşmüş, silahlı gruplarla ilişkili veya kimlik bilgisi değiştirilse de yeri kolaylıkla belirlenebilecek çocukların yüzlerini göstermez.
13. Tamamen çıplak veya bulundukları duruma uygun olmayacak şekilde giydirilmiş çocukların fotoğraflarını çekmez ve yayınlamaz.
14. Çocukları kurban olarak göstermez. (Zayıf, güçsüz, yardım alamayan, umutsuz, vb.)
15. Çocuğu, ailesini veya içinde bulunduğu topluluğu tehlikeye sokabilecek hikâye veya görüntüleri yayınlamaz.
16. Yöneticisi tarafından ve/veya Hayata Anlam Katanlar Derneği İletişim Birimi tarafından kontrol edilmiş
ve onaylanmış olmayan fotoğrafları kullanmaz. Çocuklar hakkında, kişisel web siteleri, sosyal ağlarda (Facebook, Instagram, vb.) fotoğraf ve bilgi paylaşmaz.
17. Bir Hayata Anlam Katanlar Derneği projesi yapmasını gerektirmedikçe ve tarafına açıkça izin verilmediği müddetçe yararlanıcı çocuklarla ve aileleriyle sosyal ağlar aracılığıyla irtibat kurmaz.
18. Hayata Anlam Katanlar Derneği Çocuk Güvenliği Politikası ve Hayata Anlam Katanlar Derneği Çocuk Güvenliği Davranış Kuralları ile ilgili herhangi bir endişe ve/veya ihlal durumuna göz yummaz, durumu görmezden gelmez.

Mutabakat Beyanı

Hayata Anlam Katanlar Derneği üyeleri ve gönüllüleri, sözleşmelerinin veya anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olan bu Davranış Kurallarını anlamalı ve mutabık olmalıdır. Hayata Anlam Katanlar üyesi ve gönüllüsü, Davranış Kurallarına mutabakatını bildiren resmi beyan olan bu belgeyi imzalayarak, Davranış Kurallarına uygun davranacağını taahhüt eder.
Bu Davranış Kurallarının çeşitli kısımlarına veya olası sonuçlarına dair herhangi bir soru işareti olan her
imzacı, bunu yöneticisiyle veya Savunuculuk ve Kalite Departmanıyla paylaşabilir.
Bu Davranış Kurallarında referans verilen rehberler, yönetmelikler, politika ve prosedürler geliştirilme aşamasında veya revize edilmiş olabilir. Hayata Anlam Katanlar üyeleri ve gönüllüleri, tüm referans gösterilen ve/veya ekli belgelerin nihai versiyonlarını, erişime açıldığı andan itibaren, Davranış Kuralları ile birlikte okumak, anlamak ve uygulamakla yükümlüdür.

Kabul Tarihi: 09.010.2022

Güncelleme Tarihi: 12.12.20222

Sorumlusu: Murat Değirmenci

Whatsapp
Hayata Anlam Katanlar
Hayata Anlam Katanlar
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?