trende
trende

İnsan Kaynakları Politikamız

Anasayfa » İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Faaliyet gösterdiği insani yardım alanında öncü konumda olan HAYATADER, hedeflerine ulaşmada en önemli kaynağın insan olduğuna inanarak, dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrımı gözetmeksizin dernek kültür ve değerlerine uyumlu, öğrenmeye ve gelişmeye meraklı insan kaynağını bünyesine kazandırmayı ve kurumun hedeflerine ulaşmayı sağlayan İK yöntemlerini geliştirmeyi amaçlar.

HAYATADER İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI,

Çok kültürlü bir ortamda farklılıkları bir fırsat olarak gören ve çeşitlilik ile beslenen, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek, insana ve çevreye saygılı, hedef kitlenin mutluluğu, güvenirlilik değerlerini ön planda tutan ve bu değerleri benimseyen çalışanlarla yola devam etmeyi amaçlar.

Adil, şeffaf, çalışanların potansiyellerini oraya koyma fırsatı bulduğu, her bir çalışanın değer katarak HAYATADER’ in geleceğine katkı sağladığı, gelişim odaklı, kurumsal bağlılığı yüksek, mutlu işgücü oluşturmayı hedefler.

İK VİZYONUMUZ

Çalışanlarımıza öğretici bir çalışma ortamı yaratarak hedef kitle odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip potansiyellerini ortaya çıkaran, sivil toplum alanında en çok tercih edilen organizasyon olmak ve bu konumunu korumaktır.

 İK MİSYONUMUZ

Kurumun amaçlarını gerçekleştirecek insan kaynağını planlamak, bu doğrultuda HAYATADER değerlerini benimseyen, hedef kitlenin önemini bilen, öğrenmeye, gelişmeye istekli, yüksek performansı uzun dönemli sürdürebilen çalışanları kurumumuza kazandırmak; onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanımaktır.

GENEL İK PRENSİPLERİMİZ

• İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmayacak şekilde planlaması yapılır.

• Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve işe alımlar bu kriterlere uygun şekilde yapılır.

• Çalışanlarımıza sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

• Şirket çalışanlarımızın görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri duyurulur. Çalışanlarımıza verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

• Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanlarımızın şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

• Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.

Kabul Tarihi: 01.02.2023

Güncelleme: 02.02.2023

Sorumlusu: Murat Değirmenci

Whatsapp
Hayata Anlam Katanlar
Hayata Anlam Katanlar
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?